Kalite Politikamız

Ürünlerimizin kalite ve ilgili standartlara uygunluğu dışında performans ve güvenilirliği sağlaması kalite politikamızdır.

Kalite “Kontrol edilmez, üretilir” prensibini tüm personelimizle benimsemek.

Personel gelişmesini ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmak amacıyla, eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek.

Küresel rekabet ortamında, en uygun maliyet ve kalitede ürün ve hizmetleri müşteriye ulaştırarak rekabet gücümüzü arttırmak.

Gerçekleştirdiğimiz tüm üretim faaliyetlerde, çevreyi koruma ve toplum menfaatlerini kollama ilkesini benimsemek.

Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda ve zamanında sunarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.

Gelişen ve değişen üretim şartlarına paralel olarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkelerimizdir.

Kalite Politikamız

Markalarımız